اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

سخن از سعد و نحس ایام در میان بیش تر اقوام سابقه دارد و حتی در این باره احادیث متعددی از معصومین (ع) نیز گزارش شده است. برخی معتقدند، این گونه روایات نوعی فال بد زدن است که از اعمال زمان جاهلیت و مشرکان بوده و خداوند متعال در قرآن کریم آن را مذمت نموده است و از این رو نمی توان به آن ها اعتماد نمود. این در حالی‌است که این روایات بر فرض صحت به این معنا نیست که برای ایام فی حد ذاته نحوست و سعادت قائل باشند؛ بلکه به این معناست که اگـر روزها هم تأثیرى داشته باشد به فرمان خدا است و هرگز نباید براى آنها تأثیر مستقلى قائل شد. یکی از روایاتی که به فراوانی در کتب عامه و شیعه یافت می‌‌شود، روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه می‌باشد. در این پژوهش روایاتی از منابع شیعه که صراحتا متضمن نحوست روز چهارشنبه می‌باشد، مورد ارزیابی سندی و محتوایی قرار گرفته است. رهیافت اصلی این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته این‌ا‌ست که از مجموع هفت روایت اصلی موجود در منابع شیعی، همگی به لحاظ سندی ضعیف بوده و قابل استناد نیستند. از حیث محتوا نیز علاوه بر اختلافی که در متن آن ها وجود دارد، برخی به دلیل مخالفت با قرآن، برخی به دلیل وجود روایات معارض و دیگر دلایلی که در متن مقاله بدان ها اشاره شده است، فاقد اعتبار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Narratives on 'Wednesday's Syntax'

چکیده [English]

We are talking about the misfortunes of the days among most of the tribes and even in this regard, many hadiths of the Infallibles (AS) have been reported. Some believe that such narrations are a kind of bad omen which is one of the deeds of the time of ignorance and polytheists and God Almighty has condemned it in the Holy Quran and therefore they can not be trusted. However, assuming that these narrations are true, it does not mean that they are inherently unlucky and blissful for the days; Rather, it means that even if the days have an effect, it is by the command of God and they should never be given an independent effect. One of the narrations that is found in abundance in popular and Shiite books is the narrations about the misfortune of Wednesday. In this study, narrations from Shiite sources, which explicitly include the inaccuracy of Wednesday, have been evaluated in terms of documents and content. The main approach of this research, which has been done by the library method, is that out of the seven main narrations in Shiite sources, all of them are weak in terms of documents and cannot be cited. In terms of content, in addition to the differences in their text, some are invalid due to opposition to the Qur'an, some due to the existence of conflicting narrations and other reasons mentioned in the text of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jealousy
  • revulsion
  • Wednesday
  • Validation