تأثیر محتوای روایات راویان بر ارزیابی آنان در فهرست نجاشی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم حدیث جامعة المصطفی العالمیة نایب رئیس انجمن علمی حدیث حوزه

چکیده

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب‌هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. ارزیابی روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت‌ها و تامین اعتبار متون حدیثی لازم است. بررسی محتوایی روایات از زمان معصومان علیهم السلام با عرضه حدیث به قرآن و سنّت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمی‌آید که یکی از مستندات رجال‌نویسان در توثیق و تضعیف راویان، بررسی محتوایی روایات آنان بوده است. در صورت اثبات این فرضیه، یکی از مبانی دانش رجال که حسّی بودن توثیقات و تضعیفات است، دستخوش تغییر می‌گردد. این مقاله تلاش دارد با کشف عباراتی از کتاب فهرست نجاشی، که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قرار داده و زمینه گسترش دامنه این دانش را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the book of narrators' narrations based on the publication in Najasi list

نویسنده [English]

  • ali akbar khoddamiyan arani
Assistant Professor, Department of Hadith Sciences, Al-Mustafa International University Vice President of the Scientific Association of Hadith
چکیده [English]

Hadith, as one of the sources of Islamic knowledge in its historical course, has suffered damages that affect its credibility. Evaluation of narrations in terms of document, source, text and content is necessary to deal with these plagues and to validate hadith texts. The study of the content of the narrations from the time of the Infallibles (peace be upon them) began with the presentation of the hadith to the Qur'an and Sunnah. From the study of Rijali's works, it appears that one of the documents of Rijali writers in authenticating and weakening the narrators has been the study of the content of their narrations. If this hypothesis is proved, one of the foundations of the knowledge of the rijals, which is the sensibility of the affirmations and weaknesses, will be changed. This article tries to prove this view by discovering phrases from the book Najashi List, which refers to textual and content criticism. This research has been able to take a different look at the knowledge of men in front of the audience and provide the basis for expanding the scope of this knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith Criticism
  • Content Criticism of Hadiths
  • Injury and Modification
  • Najasi List
  • Knowledge of Men
  • Hadith Sciences