بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو‌العباس احمد‌بن‌علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی مهم‌ترین اثر فهرستی و رجالی امامیه است. با وجود اهمیت و شهرت کتاب نجاشی، از مؤلف آن که جزء اکابر علمای امامیه در نیمۀ اول قرن پنجم هجری بوده در مقایسه با دیگر بزرگان امامیه در آن دوران مانند سید مرتضی و شیخ طوسی اطلاعات اندکی در دست است تا جایی که حتی مسائلی چون کنیه، محل سکونت و تاریخ وفات وی نیز محل اختلاف است. در این مقاله موارد محل اختلاف و دیگر مسائل حیات شخصی نجاشی مانند نسب، اجداد و بستگان بر اساس اطلاعات منابع موجود ارائه شده و در مسائل محل اختلاف با نظر به جدیدترین بحث‌ها دربارۀ نجاشی، یکی از اقوال با ارائۀ شواهد و قراین برگزیده شده و به نظرات مخالف پاسخ داده شده است. این مقاله بر وفات نجاشی در سال 450 ﮬ.ق تأکید کرده و نظر برخی محققان دربارۀ زنده بودن وی تا سال 463 ﮬ.ق را نمی‌پذیرد. هم‌چنین به این ادعا که کتاب فهرست، تدوین پسر وی علی‌بن‌احمد بوده نه خود او، پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reinvestigation over the personal life of Abu al-Abbas Najashi

نویسندگان [English]

  • Saeed Tavousi Masrour
  • Rasoul Ja’farian
Ph.D. Student of Islamic History in Tehran University and Researcher of the Islamic Encyclopedia Foundation
چکیده [English]

The book, “Fehrest-e-Asma’e mosannefi al-Shi’a” written by Abu al-Abbas Ahmad ibn Ali al-Najashi, also known as the “Rijal-e-Najashi” is the most important bio-bibliographical book of Shi’a.  Despite the importance and reputation of this book, there is little information about its author Abu al-Abbas Ahmad ibn Ali Najashi, who was one of the greatest scholars of Shi’a, in the first half of the 5th century AH, in comparison to other Shi’a scholars of that age such as Sayyid Murtaḑa and Shaykh Tusi. Issues like his cognomen, the place of residence and the date of his death are also a matter of dispute. In this article, the information about the cases of dispute and also other issues of Najashi’s personal life such as his parentage, ancestors and relatives are presented, based on the available sources. Besides, in cases of dispute, considering the latest discussions about Najashi, one of the opposing opinions has been selected by providing evidence and opposing views have been answered. This article confirms Najashi’s death in 450 AH and does not accept some researchers’ opinion about his survival until 463. Also, this article replies to the claim that Najashi's book was written by his son, Ali ibn Ahmad, and not by he himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad ibn Ali Najashi
  • Ali ibn Ahmad Najashi
  • Rijal-e-Najashi
  • Baghdad
  • Motirabad
  • Mohammad Bagher Behboudi