سفرهای علمی ابن‌قولویه و ارتباط آن با منابع کامل‌الزیارات

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه

چکیده

این نوشتار به بررسی سفر‌های علمی «ابن‌قولویه قمّی» محدّث بلند‌آوازۀ شیعه به برخی مناطق جهان اسلام آن روزگار و رهاوردهای این سفرها می‌پردازد. پرسش اساسی این است که بر پایۀ داده‌های تاریخی و رجالی موجود، ابن‌قولویه به چه شهرهایی سفر کرده و در هر شهر از چه مشایخی حدیث شنیده است و تأثیر این شنیده‌ها را در نگارش کامل‌الزیارات چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ با بررسی‌های انجام گرفته روشن گشت ابن‌قولویه به سه منطقۀ « ری»، «عسکر مُکرَم» و «مصر» سفر کرده است. او در ری میراث حدیثی «الحسین‌بن علی الزعفرانی» را شنیده است و در عسکر مکرم اجازۀ روایت میراث حدیثی علی‌بن مهزیار الأهوازی را از «أبوعبدالرحمن محمدبن احمدبن الحسین العسکری» دریافت نموده است. ابن‌قولویه به مصر هم سفری داشته که در آن از «محمد‌بن‌أحمد‌بن‌إبراهیم‌بن‌سلیمان أبو‌الفضل الجعفی الکوفی معروف به «الصابونی» ،«أبو‌عیسى عبید‌الله‌بن الفضل الطائی النبهانی»، «أبو‌علی أحمد‌بن‌علی‌بن‌مهدی الرقّی الأنصاری» و «أبوالحسین احمدبن عبدالله‌بن علی‌بن اسحاق الناقد» حدیث شنیده است‌. ابن‌قولویه از مسموعات خود در این سفرها به عنوان منبعی برای تألیف کامل‌الزیارات بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific trips of Ibn Qūlawayh and their relation with the sources of the Kāmil al-zīyārāt

نویسنده [English]

  • Amin Hoseinpouri
hozehqom
چکیده [English]

This paper studies the trips of Ibn Qūlawayh, great and famous Shi’a tradition narrator, to the different places of the Islamic world of his time and the results of these trips.
The main questions in this regard are that, based on the historical and bio-bibliographical information, which cities were visited? In each city from which scholars he heard traditions? and what was the effect of these hearings in the writing of Kāmil al-zīyārāt?
According to the researches done, we realized that Ibn Qūlawayh visited three regions of Rey, Askar Mokram and Egypt.
In Rey, he heard the hadith legacy of Hussain ibn Ali al-Za’farāni and in Askar Mokram, he received the permission to narrate the hadith legacy of Ali ibn mahzīār al-Ahvāzi from Muhammad ibn Ahmad ibn Hussain al-Askari.
Ibn Qūlawayh also had a trip to Egypt, during which he heard hadith from Muhammed ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn Suleiman al-Faḑl al-je'fi al-Kufi, known as al-Sabuni, Abū Iṣa Obeid Allah bin al-Faḑl al-ta'ī al-Nābhānī, 'Abu Ali' Ahmad ibn Ali ibn Mahdi al-Raggi al-Ansari and Abul-Hussain Ahmad bin Abdullah bin Ali bin eshaq al-Naqed.
Ibn Qūlawayh used the things he heard in this trip as the sources to write the book Kāmil al-zīyārāt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Qūlawayh
  • Kāmil al-zīyārāt
  • Scientific Trips
  • Hadith Sources
  • Hadith Areas