فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه (نمونه موردی بنوفضّال)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرسه آبت الله خوئی

2 مؤسسه امام هادی

چکیده

بدون تردید، فطحیان یکی از پرکارترین زیرگروه‌های اعتقادی شیعه در چرخۀ انتقال احادیث در امامیه هستند. در میان فطحیان نیز خاندان بنوفضال (به ویژه حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و علی‌بن‌حسن‌بن فضال) از جایگاهی ویژه برخوردار می‌باشند. تجلیل و بزرگداشت رجالیان از این خاندان و اعتماد محدثان بر روایات آنان گواه این ادعاست. در این نوشتار سعی شده پس از بیان تاریخچۀ مختصری از فطحیان، فعالیت فرهنگی آنان در عرصۀ انتقال حدیث امامیه به تصویر کشیده شود. براین اساس فعالیت فرهنگی بنوفضال به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به کتاب‌های تألیف شده توسط بنوفضال –که نام آن در کتاب فهارس ضبط شده است- و نیز طرق صاحبان فهارس به نگاشته‌های اصحاب و حضور پررنگ در اسناد کتاب الکافی بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural activities of Fathieh regarding the narration of the Shi’a traditions; the case of Banufaḑal

نویسندگان [English]

  • omid mofid 1
  • Sayyed Alireza Hosseini Shirazi 2
1 Grade four seminary Student and Researcher at Mashhad Seminary
2 Director of the Hadith and Rejal Institute of Imam Hadi (as)
چکیده [English]

Undoubtedly the Fathieh are one of the most active Shi’a groups in the Narration cycle.
Amongst Fathieh, two households of Banu-Faḑḑal (Specially Hasan ibn Ali ibn Faḑḑal and Ali ibn Hasan ibn Faḑḑal) are of great importance. High respect of the bio-bibliographers towards these households and the trust they put in their narrations proves this.
In this paper, we have tried to explain their cultural activity in terms of Shi’a Hadith narration after talking about their backgrounds. Considering the books written by Banu-Faḑḑal and also the references made by the other authors of bio-bibliographies and their solid presence in the references of Al-Kafī, the cultural activities of Banu-Faḑḑal has been offered in a descriptive analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fathieh
  • Hasan ibn Ali ibn Faḑḑal
  • Ali ibn Hasan ibn Faḑḑal
  • Banu-Faḑḑal