بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجال (با تأکید بر کتاب منتقی الجُمّان)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب و طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ خراسان

2 حوزه خراسان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

یکی از مسائل مهم در کتب استدلالی رجالی متداول که در دوره‌های اخیر تدوین می‌شود، توجه به دلیل و مبنای قبول جرح و تعدیل‌های رجال‌شناسان دربارۀ راویان است. از دیرباز، کیفیت مقبولیت و ارزش‌گذاری گفته‌های رجالیان متقدم در اعتبار اسانید روایات در میان فقها و رجالیان حائز اهمیت بوده و براین اساس مبانی متعددی در قبال حجیّت گفته‌های بزرگانی نظیر نجاشی و شیخ طوسی و ابن‌غضائری در مورد احوال راویان وجود دارد. مشهورترین مبانی میان فقهای معاصر، مسلک حجیّت خبر واحد و مسلک اطمینان است که برای هریک استدلال‌های متعدد اقامه شده و نقدهای گوناگون نیز بر آن‌ها وارد شده است. در برخی ادوار افرادی همچون محقق حلّی و شیخ حسن عاملی صاحب منتقی‌الجمان به سود مسلک و مبنای شهادت استدلال کرده‌اند. در این نوشتار که تقدیم می گردد، به روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی و تحلیل هشت مبنای پذیرش قول رجالی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the basic approaches about the view points of the bio-bibliographers (Emphasizing on the book, Muntaqa al-Joman)

نویسندگان [English]

  • Morteza Farizani 1
  • Ali Delbari 2
1 Ph.D. studentat the University of Religions and Denominations
2 Associate Professor at Razavi Islamic University
چکیده [English]

Paying attention to the reasons why biobibliographers deem a tradition narrator trustworthy and reliable or untrustworthy and unreliable is amongst the starting discussions of the common dialectic books of the late age.
 From the very past, evaluating the sayings of the biobibliographers about the narrators was of importance in order to find out which traditions are trustworthy. Therefore, there are a lot of basic approaches regarding the reliability of the viewpoints of great biobibliographers like Najāshī, Shaikh al-Tūsi and Ibn al-Ghazāeri about the status of the narrators.
 ‘Reliability of the individual narration’ and ‘trust’ are two famous approaches that have received different criticisms and reasons.  Testimony approach, also, was once used by some scholars like Muhaqqiq al-Hillī, Shaykh Hassan Ameli and the writer of Muntaqa al-Joman.
In this paper, we have used the descriptive analytical librarian method to analyze the eight basic approaches in accepting the viewpoints of the bio-bibliographers about narrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability of biobibliographer`s Words
  • Course of Reliance
  • Single Narrator Course
  • the Author of Muntaqa al-Joman
  • Course of Testification