اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه عبارتند از:

 1. فراهم کردن بستری شایسته برای عرضۀ نوآوری‌های رجالی- حدیثی و نقد و بررسی آن‌ها به منظور پاسخگویی به شبهات نوین اعتقادی؛
 2. بررسی و تبیین رهیافت‌های نوین رجالی؛
 3. طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزۀ مسایل رجالی- حدیثی با تأکید بر رویکرد نقادانه؛
 4. کارآمدسازی فرایند رجال‌پژوهی و ایده‌پردازی مباحث پیرارجالی- حدیثی با رویکرد اجتهادی؛
 5. افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی و زمینه‌سازی جهت گسترش پژوهش‌های حدیثی؛
 6. افزایش اطلاعات علمی طلاب در زمینۀ نیاز به علم رجال، اهمیت و منابع آن؛
 7. شناخت منابع و مآخذ مرتبط با مباحث رجال، در حدیث و ایجاد توان فهم آن؛
 8. شناخت مبانی و مسائل علوم رجال و حدیث و دیدگاه‌های موجود در زمینۀ اعتبارسنجی روایی؛

همچنین فصلنامه رویکردهای اصلی زیر را دنبال می­کند:

 1. ارتقای سطح علمی اساتید رشته‌های مرتبط با علوم رجال و حدیث در حوزه‌ها، مراکز حوزوی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛
 2. به کارگیری ظرفیت متفکران دانشگاهی و حوزوی به منظور ایجاد پیوند فکری ناگسستنی میان فضای حوزه و دانشگاه؛
 3. بالا بردن کیفیت پژوهش‌ در میان دانشجویان، طلاب علوم دینی و محققان به منظور پرورش نخبگان و نظریه‌پردازان در زمینه‌های رجال و حدیث
 4. معرفی نوآوری‌های و ابتکارات علمی محققان و پژوهشگران در زمنیه‌های مورد بحث به مجامع علمی کشور؛
 5. تقویت جایگاه علم رجال در علوم اسلامی نزد نخبگان و استعدادهای حوزه؛
 6. حمایت و توامندسازی پژوهشگران حدیثی- رجالی، شناسایی و تحلیل داده‌های رجالی؛
 7. اتخاذ شیوه‌های استاندارد علمی در شکل‌گیری ساختار و محتوای فصلنامه  ( اعم از چکیده، کلیدواژگان، ارجاع درون متنی، بافت منطقی و برهانی و نتیجه‌گیری و فهرست منابع معتبر) به منظور کسب اعتبار علمی پژوهشی از معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه.