بازکاوی اسناد روایات «کتاب الحجة» کافی و پاسخ به یک ادعا

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

چکیده

یکی‌از نویسندگان در مقاله‌ای با عنوان «تأملی در منابع اعتقادی» مدعی شده‌است که آمار روایات معتبر کتاب الحجة کافی که از مهمترین منابع روایی شیعه در موضوع امامت به شمار می‌رود از دیدگاه علامه مجلسی28درصد و از منظر آقای بهبودی10درصد می‌باشد و بر این اساس کوشیده است تا بسیاری از مبانی اعتقادی‌شیعی در موضوع امامت را مبتنی بر روایات ضعیف جلوه دهد. در این نوشتار فارغ از مسائل کلامی مندرج در این مقاله، نشان داده شده که اولاً آمار روایات معتبر کتاب الحجة از نگاه رجالی علامه مجلسی 39/13 درصد است و ثانیاً از منظر آقای بهبودی نیز که وجود روایت متابعِ معتبر برای روایات ضعیف السند را از شواهد صحت روایت به شمار می‌آورد، میزان روایات معتبر افزایش قابل توجهی خواهد داشت. به عنوان نمونه در این مقاله با جستجوی روایات همسان(متابع)برای احادیثِ ضعیف السند کتاب الحجة کافی‌از سایر مصادر روایی، نشان داده شده که تعداد90روایت برابر با13/31درصد این روایات مطابق داوری‌های‌رجالی آیة الله خوئی دارای متابع معتبر می‌باشد. از طرفی با استفاده از روایات شاهد معتبر در کنار این آمار، می‌توان نشان داد که 75/07 درصد کل روایات این‌کتاب از پشتوانه سندی معتبر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازکاوی اسناد روایات «کتاب الحجة» کافی و پاسخ به یک ادعا

نویسنده [English]

  • ali sameni
shiraz university
چکیده [English]

یکی‌از نویسندگان در مقاله‌ای با عنوان «تأملی در منابع اعتقادی» مدعی شده‌است که آمار روایات معتبر کتاب الحجة کافی که از مهمترین منابع روایی شیعه در موضوع امامت به شمار می‌رود از دیدگاه علامه مجلسی28درصد و از منظر آقای بهبودی10درصد می‌باشد و بر این اساس کوشیده است تا بسیاری از مبانی اعتقادی‌شیعی در موضوع امامت را مبتنی بر روایات ضعیف جلوه دهد. در این نوشتار فارغ از مسائل کلامی مندرج در این مقاله، نشان داده شده که اولاً آمار روایات معتبر کتاب الحجة از نگاه رجالی علامه مجلسی 39/13 درصد است و ثانیاً از منظر آقای بهبودی نیز که وجود روایت متابعِ معتبر برای روایات ضعیف السند را از شواهد صحت روایت به شمار می‌آورد، میزان روایات معتبر افزایش قابل توجهی خواهد داشت. به عنوان نمونه در این مقاله با جستجوی روایات همسان(متابع)برای احادیثِ ضعیف السند کتاب الحجة کافی‌از سایر مصادر روایی، نشان داده شده که تعداد90روایت برابر با13/31درصد این روایات مطابق داوری‌های‌رجالی آیة الله خوئی دارای متابع معتبر می‌باشد. از طرفی با استفاده از روایات شاهد معتبر در کنار این آمار، می‌توان نشان داد که 75/07 درصد کل روایات این‌کتاب از پشتوانه سندی معتبر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کتاب الحجة
  • روایت معتبر
  • روایت مُتابِع
  • علامه مجلسی
  • محمد باقر بهبودی