اعتبارسنجی یک حدیث از اصول کافی و نسبت آن با «حسن و قبح عقلی»

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

معنا (مرکز علوم نوین اسلامی)

چکیده

این مقاله به اعتبار سنجی روایت 35 از کتاب العقل و الجهل اصول کافی که در اثبات مبنای «حسن و قبح عقلی» به آن تمسک شده است، می پردازد. در اینصورت بررسی مفاد روایت از منظر تاریخ اندیشه کلامی، در کنار ارزیابی های فقه الحدیثی از طریق تجمیع قرائن و شواهد نیز ضروری است. بررسی روایت از منظر «نسخه شناسی»، «سند»، «میزان تکرار روایت در مصادر»، «متن شناسی»، «مضمون شناسی»، «مقایسه با اندیشه های اهل سنت از منظر تاریخ اندیشه»، محورهایی است که مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است. با ملاحظه وجوه مختلف و تجمیع قرائن و شواهد فوق در نهایت نمی توان به اصالت این روایت حکم کرد و آن را معتبر دانست و در نهایت دو احتمال اساسی در هویت این حدیث مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

kafi

نویسنده [English]

  • yahya abdolahi
maana
چکیده [English]

این مقاله قصد دارد با تمرکز بر روایت 35 از کتاب العقل و الجهل اصول کافی، از طریق بررسی های حدیث شناسی از وجوه مختلف و تجمیع قرائن و شواهد به اعتبار سنجی آن بپردازد. بررسی این روایت از آنجا حائز اهمیت است که برای اثبات مبنای «حسن و قبح عقلی» به این روایت تمسک شده است، در اینصورت بررسی مفاد روایت از منظر «تاریخ اندیشه کلامی»، در کنار ارزیابی های فقه الحدیثی نیز ضروری است. بررسی روایت از منظر «نسخه شناسی»، «سند»، «انفراد روایت»، «انفراد تعابیر و ادبیات»، «انفراد مضمون»، «تناسب با اندیشه های اهل سنت از منظر تاریخ اندیشه»، محورهایی است که مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است. با ملاحظه وجوه مختلف و تجمیع قرائن و شواهد فوق در نهایت نمی توان به اصالت این روایت حکم کرد و آن را معتبر دانست، هرچند احتمال صدور از باب تقیه نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کافی
  • حسن و قبح
  • نسخه شناسی
  • سند
  • انفراد